Antiviral dezinfekce - přehled chorob

Časté dotazy

Na trhu je možné zakoupit celou škálu dezinfekčních přípravků. Bohužel spousta z nich jsou „pochybného původu s pochybnou účinností“.
Účinnost každého dezinfekčního přípravku musí být ověřena testováním v akreditované laboratoři na základě předepsaných norem. Akreditovaná laboratoř po ukončení testů vystaví protokol o zkoušce s výsledky testů. Naše dezinfekční přípravky jsou testované na tyto cílové organismy: bakterie, plísně a obalené viry včetně koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19.
Kopie protokolů o zkouškách k našim dezinfekčním přípravkům naleznete na našich webových stránkách: www.antiviraldezinfekce.cz v sekci „Dokumenty“ ve spodní části stránky.
Dále musí dezinfekční přípravky splňovat podmínky v souladu se Zákonem č. 324/2016 Sb., Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech). Mezi ty nejdůležitější patří např.:
  • přípravek musí obsahovat účinnou látku od schváleného dodavatele, který je zařazen na seznamu účinných látek a dodavatelů podle článku 95 nařízení komise (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích
  • přípravek musí být schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR
  • musí být zaregistrován v registru chemických látek a přípravků jako biocidní přípravek
Ano. Naše dezinfekční přípravky jsou testovány pro širokou veřejnost a profesionální použití ve zdravotnictví viz. sekce "ÚČINNOST".
Účinná biocidní látka u všech našich dezinfekčních přípravků je ethanol (EC: 200-578-6) od dodavatele, který je zařazen na seznamu účinných látek a dodavatelů podle článku 95 nařízení komise (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích.
ANTIVIRAL gel:
Účinná biocidní látka (g / 100g): ethanol (EC: 200-578-6): 76,2g
ANTIVIRAL liquid:
Účinná biocidní látka (g / 100g): ethanol (EC: 200-578-6): 77,77 g
Minimální trvanlivost dezinfekčních přípravků je 2 roky od data výroby (tyto informace naleznete na obalech každého výrobku). Pokud jsou však dodržovány podmínky správného skladování (především po použití vždy obal těsně uzavřít), je trvanlivost (účinnost) dezinfekčních přípravků mnohem delší.
Již po 30 s působení, další podrobnosti naleznete v sekci "ÚČINNOST".